Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen;

 1. Bakbitatil.com: MADEM TURİZM HAVACILIK HİZMETLERİ NAKLİYE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile müştereken BAK Bİ TATİL SEYAHAT ACENTASI VE TURİZM YATIRIMLARI TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.'ni,
 2. Kullanıcı: Üye olarak yahut üye olmaksızın Bakbitatil.com’a giriş yapan kişileri,
 3. Tesis: Sunduğu konaklama hizmetlerini Bakbitatil.com aracılığıyla rezervasyona sunan işletmeleri,
 4. Tedarikçi: Sunduğu tur hizmetlerini Bakbitatil.com aracılığıyla kullanıcıya sunan işletmeleri ifade etmektedir.

2. Sözleşmenin Onaylanması

Her Kullanıcı; Hizmet Sözleşmesine uyacağını kabul ve taahhüt ediyor olup bu hükümler, Kullanıcıların Bakbitatil.com’a giriş yapmalarıyla birlikte onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

3. Hizmetler

Bakbitatil.com; tesislerin ürün ve hizmetlerini online satış kanalları üzerinden ilan edebilmesine imkân sağlar. Kullanıcıların da tesislerden rezervasyon yapmasına aracılık eder ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar. Bu kapsamda Bakbitatil.com; Türk Borçlar Kanunu’na göre simsar; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ise Aracı Hizmet Sağlayıcı olup rezervasyon işlemi, konaklama ve tur hizmet sözleşmesi, Kullanıcı ve Tesis/Tedarikçi arasında gerçekleşmektedir.

4. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcılar; Bakbitatil.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 1. Bakbitatil.com’a ilettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu;
 2. Bakbitatil.com üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu;
 3. Bakbitatil.com ile paylaştığı bilgilerin Tesis veya Tedarikçi tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan doğrudan Tesisin veya Tedarikçinin sorumlu olduğunu;
 4. Bakbitatil.com’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde Bakbitatil.com’a ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını;
 5. Tesislerin servis kalitesi ve hizmet düzeyine ilişkin yapılan yorumların ve verilen puanların üyeler tarafından gerçekleştirildiğini, Bakbitatil.com’un bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluğunun ve yönlendirmesinin olmadığını;
 6. Bakbitatil.com, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını okuyup anladığını ve bu politikalara uygun şekilde davranacağını;
 7. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki amaçlarla hiçbir şekilde işlememeyi, kopyalamamayı, analiz etmemeyi ve indirmemeyi;
 8. Kendilerine bildirilen konaklama ücretini Tesisin veya Tedarikçinin Bakbitatil.com içinde ilan ettiği koşullarda ödemek durumunda olduğunu, aksi takdirde rezerve edilen odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 9. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışına çıkmamayı, aksi taktirde Bakbitatil’in Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini;
 10. Bakbitatil.com üzerinden yapılan tüm rezervasyonların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bu hizmetleri 3. kişilere tekrar satış amacıyla satın almadığını;
 11. Zaman zaman belirli bir konaklama, ürün veya hizmet için kampanyalı şekilde daha düşük fiyatlar verilebileceğin, Tesis veya Tedarikçi tarafından verilen bu fiyatların, (iptal ve iade hakkının olmaması gibi) belirli kısıtlama ve koşullara tabi olabileceğini ve rezervasyon yapmadan önce ilgili hizmetin rezervasyon koşullarını kontrol etme yükümlülüğünün Kullanıcıya ait olduğunu;
 12. Kullanıcı tarafından satın alınan konaklama şekli dışında; Kullanıcı’nın Tesiste satın alacağı ekstra yiyecek, içecek, kişisel harcamalar ve program dışı alınan tüm hizmetlerin bedelinin Kullanıcı tarafından Tesis’e ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Bakbitatil.com’un Hak ve Yükümlülükleri

 1. Bakbitatil; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve Türk Borçlar Kanunu’nun 520’nci maddesi ve devamı kapsamında “Simsar” olup rezerve edilen tesislerdeki hizmetlerin yerine getirilmesinden ve ödemelerin tahsil edilmesinden hiçbir koşul ve şart altında sorumlu değildir.
 2. Bakbitatil.com üzerinden rezervasyon yaptıran kullanıcılardan (tesise ödenecek ücret dışında) site kullanım ücreti veya başka bir nam altında herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 3. Kullanıcının rezervasyonunu gerçekleştirdiği andan itibaren Bakbitatil.com; rezervasyonunun ayrıntılarını tesise iletmekte; Tesis adına Kullanıcıya teyit e-maili (Voucher) göndermek suretiyle Kullanıcı ve Tesis/Tedarikçi arasında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket etmektedir.
 4. Bakbitatil.com; Tesislere ve Tesislerin imkânlarına ilişkin yalnızca tesisler/tedarikçiler tarafından girilen bilgileri yayınlıyor olup tesislerce vaat edilen imkânların varlığından ve hizmetlerin kalitesinden kullanıcılara karşı ilgili Tesis/Tedarikçi sorumludur. Bu sebeple her ne kadar Bakbitatil, Tesisler/Tedarikçiler tarafından Bakbitatil.com’a yüklenen bilgilerin sahihliğine ilişkin kendinden beklenen özen ve gayreti gösterse de; Tesislerde sunulan hizmetlere ilişkin verilen eksik / hatalı bilgilendirmelerden Bakbitatil değil, Tesis/Tedarikçi sorumlu tutulacaktır.
 5. Bakbitatil; rezervasyon sürecine ilişkin gerekmesi halinde Kullanıcı’ya her türlü iletişim aracıyla ulaşabilecektir. Bakbitatil, onay vermeleri halinde Kullanıcıları yeni hizmet veya projelerden, promosyonlardan ve kampanyalardan e-posta, sosyal medya veya SMS kanalları ile haberdar edebilecektir.
 6. Bakbitatil.com; Gerektiği takdirde, Kullanıcıların kendisiyle paylaştığı temel iletişim bilgileriyle, kredi kartı bilgisini rezervasyonun yapılabilmesi, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve kullanıcıyla iletişim kurulabilmesi amacıyla tesis veya tedarikçi ile paylaşabilecektir.
 7. Bakbitatil.com; faaliyetlerini Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasının gerekliliklerine uygun şekilde sürdüreceğini beyan eder.
 8. Bakbitatil; kullanıcı ve tesis/tedarikçi arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 9. Bakbitatil.com; herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecek olup Kullanıcılar bu sebeple Bakbitatil’den herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
 10. Kullanıcıların işbu sözleşmedeki hükümlere aykırı davranması halinde Bakbitatil; gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcıları servis dışına çıkarma ve kullanıcıların (varsa) üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.
 11. Bakbitatil; Kullanıcıların servislerden yararlanmaları sırasında Bakbitatil.com ortamında bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun şekilde ve periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Hukuka uygun şekilde yapılan yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Bakbitatil.com sorumlu tutulmayacaktır.
 12. Tesisin gerçekten konaklama hizmeti verip vermediğini kontrol etme yükü Bakbitatil'e ait olmayıp bu hususta gerekli sorgu ve araştırmaları yapmak Kullanıcı’nın mükellefiyetindedir. Bu hususta herhangi bir şikayet gelmesi halinde Bakbitatil.com söz konusu iddiayı ivedilikle inceleyecek; Tesis’i Bakbitatil.com sistemi dışına çıkarma ve Tesisle ilgili suç duyurusunda bulunma da dahil olmak üzere gereken önlemleri alacaktır.

6. İptal ve İade Koşulları

a. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanıcı, rezervasyonu gerçekleştirmesiyle birlikte mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu ve İşbu Sözleşme’deki hükümlerin de ön bilgilendirme formuyla birlikte mesafeli satış sözleşmesinin parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

b. Rezervasyonda Değişiklik

Kullanıcılar Bakbitatil.com’da seçmiş olduğu hizmet özelinde belirtilen süreler içerisinde rezervasyonda dilediği değişiklikleri gerçekleştirebilecektir. Bu durumda yeni fiyat üzerinden ayrı bir ücretlendirme yapılacak ve eğer kullanıcıdan tahsis edilen ücretler varsa yeni rezervasyon ücretleriyle mahsup edilecektir. Tesis/Tedarikçi, Bakbitatil.com üzerinde ilan ettiği değişiklik koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan değişiklik bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

c. Kullanıcının Rezervasyonu İptali

Kullanıcılar Tesis/Tedarikçi tarafından Bakbitatil.com’da seçilen hizmet özelinde belirtilen süreler ve koşullar çerçevesinde rezervasyonu iptal edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek, tahsil edilen ücretler de tesis/tedarikçi tarafından iade edilecektir. Tesis veya Tedarikçi, Bakbitatil.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan iptal bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

d. Rezervasyonun Tesis Tarafından İptal Edilmesi

Kullanıcının Bakbitatil.com üzerinden yaptığı rezervasyonun gerektirdiği (rezervasyon vaktinde tesise gitmeme gibi) koşullara icabet etmemesi halinde Tesis/Tedarikçi, Bakbitatil.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir. Tesis; rezervasyonun kullanılmaması veya iptal ücreti alınması durumunda yürürlükteki mevzuata göre ödenmesi gereken vergileri tahsil edebilecektir.

Tesis ayrıca;

 • Rezervasyonun tamamen imkansız hale gelmesi;
 • Rezervasyon talebinin konaklama tesisine ulaşmadığı;
 • Kullanıcı tarafından seçilen tesisin/odanın konaklamaya müsait olmaması;

durumlarında Kullanıcılardan ücret almayacak, aldığı ücreti iade edecektir.

e. Uyuşmazlıklarda Bakbitatil’nin Durumu

Bakbitatil.com; bu maddelere ilişkin olarak Kullanıcı ve Tesis/Tedarikçi arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Fikri ve Sınaî Mülkiyet

 1. Kullanıcılar Bakbitatil.com tarafından verilen hizmetlerin ve bunlarla ilişkili yazılımların, markaların, grafiklerin, içeriklerin ve tasarımların üzerindeki her türlü fikri ve sınaî hakkın Bakbitatil’e ait olduğunu; Bakbitatil’nin bu metalar üzerindeki haklarını (başta çoğaltma ve başkalarıyla paylaşma faaliyetleri olmak üzere) hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Kullanıcılar; Bakbitatil’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı taahhüt etmektedirler.
 2. Bakbitatil; Bakbitatil.com bünyesinde toplanan data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bu kapsamda Bakbitatil, (kullanıcıların üyelik bilgilerini açıklamadan) anonimleştirilmiş bilgilerle raporlar düzenleyebilir, bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları/üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

8. Mücbir Sebepler

Taraflar’dan birinin, sel, deprem, yangın gibi doğal afetler, ayaklanmalar, savaş ve hükümet işlemleri gibi öngörülemeyen bir nedenle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmesinin engellenmesi veya bu tür bir yükümlülüğünü ifa edememesi mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın ifada bulunamaması mazur görülecek ve ilgili ifa süresi, bu olaydan kaynaklanan gecikme veya ifa edememe süresi kadar uzatılacaktır.

9. Son Hükümler

 1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme hükümlerinin, uygulanması sırasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Kartal Mahkemeleri ve İstanbul Kartal İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
 2. Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Bakbitatil’in ticari defter ve belgeleriyle bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Taraflar, Sözleşme hükümlerini okuduklarını, her türlü maddenin kapsam ve sonucundan bilgi sahibi olduklarını, Sözleşmenin genel işlem koşullarını ihtiva ettiğini ileri süremeyeceklerini, Sözleşme hükümlerini aynen yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ifa edilemez veya kanun nezdinde geçersiz hale gelmesi durumunda Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmez.
 5. Bakbitatil, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişiklikler yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecektir.